Baby music - After school club

Babymusic a pohádková kavárna Čarostrom vás společně zvou na anglickou hudební 40ti minutovku pro děti od 3 do 6let. Angličtina pro předškolní děti je kurz zaměřený na seznamování s anglickým jazykem s důrazem na jeho mluvenou formu.

Hodina probíhá celá v angličtině, děti si hrají, poslouchají a napodobují učitele. Ty větší mohou přímo vést jednoduchou konverzaci vždy spojenou s činností, kterou právě provádějí. Principy napodobování, opakování a prožitku jsou základními pilíři výuky.

 Hudební pozadí hodiny pomáhá vytvořit nenásilnou a zábavnou atmosféru, anglická říkadla a písničky učí děti novým slovíčkům a jednoduchým větným spojením. Díky názorným pomůckám, didaktickým hrám a pestrému výběru dětských hudebních nástrojů – které vtáhnou do hry opravdu každého - si naši malí žáčci ani neuvědomují, že například procvičují slovní zásobu. Pracujeme přitom s podprahovým vnímáním a dlouhodobou pamětí - děti si ke každé větě vytvoří vzpomínku na situaci, gesto, pocit, rytmus, melodii apod. Mnoho z takto naučených vět se jim pak i v budoucnosti pohotově vynoří vždy, když je potřebují.

 Přijďte se inspirovat, pobavit se a zasmát společně s vaším dítětem!

Ukázková lekce zdarma v kavárně Čarostrom.
e-mail: carostrom@email.cz, tel.: 739 022 707, 775 275 780