Čarování s pohádkou
s Vendulkou Burkoňovou

Program určený předškolním dětem ve věku 4-6 let.
Děti mohou rozvíjet čtenářské dovednosti, schopnost naslouchat a soustředit se na čtený či vyprávěný text, rozšiřovat slovní zásobu.
Používáme zpěv, rytmizaci, hudební nástroje a prvky muzikofiletiky.